Logga in

AirSeal

 

Systemet SurgiQuest AirSeal® iFS används vid diagnostisk eller terapeutisk endoskopi för att genom gastillförsel utvidga ett hålrum, skapa och upprätthålla tillgänglighet för endoskopiska instrument samt suga ut kirurgiska rökgaser. Det används för att göra det möjligt att använda olika laparoskopiska instrument när buken fylls med gas, samt att skapa och upprätthålla en obehindrad gastät instrumentväg och suga ut kirurgiska rökgaser. Systemet används till att utvidga rektum och kolon, för att möjliggöra endoskopiska undersökningar samt diagnostiska och terapeutiska ingrepp. Trokaren i systemet AirSeal® iFS kan användas med eller utan optisk kontroll.

Läs mer på Conmeds hemsida

Vill ni ha mer information?

Kontakta oss på
040-30 51 05

Kontakta oss

Mer i Laparoskopisk kirurgi

AIRSEAL

DETACHATIP III

ESPINER PREPARATPåSAR

LINA ANTI-IMLöSNING

LINA EASY-BAG

LINA ENDO-BAG

LINA HOOK & NåLELEKTRODER

LINA LAP GUARD

LINA LOOP

LINA MAXFLOW

LINA POWERBLADE

LINA TROAKARER

MICROLAP INSTRUMENT

VERRES NåL