Logga in

Rezum - Vattenånga krymper prostatan vid BPH

Rezûm-systemet är utformat för att behandla patienter med besvärliga urinrelaterade symptom som förknippas med godartad prostatahyperplasi (BPH). Rezûm-systemet använder radiofrekvent effekt för att omvandla vatten till ånga utanför kroppen, som sedan injiceras i transitionsområdet och/eller prostatavävnadens medianlob i kontrollerade 9-sekundersdoser. Ångan som injiceras i prostatavävnaden sprids snabbt genom det interstitiella utrymmet mellan vävnadscellerna. När ångan svalnar kondenseras den omedelbart vid kontakt med vävnad och den lagrade värmeenergin frisläpps, vilket denaturerar cellmembranen och orsakar celldöd. De denaturerade cellerna absorberas av kroppen, vilket minskar volymen av prostatavävnaden bredvid urinröret. Processen med ångkondensering orsakar även en snabb kollaps av blodkärl i behandlingsområdet, vilket leder till ett blodlöst ingrepp.

Vill ni ha mer information?

Kontakta oss på
040-30 51 05

Kontakta oss

Mer i Urologi

ALLIUM UROLOGISKA STENTAR

DEFLUX -VESICOURETAL REFLUX (VUR)

REZUM - VATTENåNGA KRYMPER PROSTATAN VID BPH