Logga in

Ansvar, engagemang, professionalism och trovärdighet

Om KEBOMED

KEBOMED är ett europeiskt bolag, som marknadsför och distribuerar medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar i Europa. Företaget grundades 2004 som självständigt bolag men har varit verksamma sedan 1995 som en division i KEBO CARE.

KEBOMED Europa har ca 90 st medarbetare som arbetar utifrån gemensamma värderingar gällande ansvar, engagemang, professionalism och trovärdighet.

Våra produktspecialister och produktchefer är specialiserade inom respektive område för att på bästa sätt kunna erbjuda kompetent rådgivning till våra kunder.

Den produktportfölj KEBOMED erbjuder har ett brett utbud av kirurgiskutrustning, implantat, apparater, instrument och engångsprodukter från leverantörer i hela världen.

Generell information
KEBOMED AB representeras i Sverige av VD, kundservice och fem produktspecialister. Vårt kontor ligger i UpplandsVäsby och våra produktspecialister finns alltid nära de svenska sjukhusen och vårdinrättningar. KEBOMED AB är sedan 2014 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas villket innebär att vi har ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001. 2021 godkändes vi även för Svensk Kvalitetsbas.

Distribution sker från Danmark och huvudkontoret är placerat i Glostrup. Där har vi har mer än 600 m2 kontors-, mötes – och undervisningslokaler. Vårt logistiksystem tillhandahåller mer än 8000 artikelnummer, av vilka huvuddelen levereras inom 2-5 arbetsdagar. Vi har lokaler lämpliga till förvaring av sterilförpackade varor i vårt 400 m2 stora lager.

KEBOMED erbjuder undervisning och utbildning av våra produkter med avsikt att erbjuda våra kunder optimal valuta för sina investeringar. Omfattning och tid för utbildning och information anpassas individuellt till vad varje enskild produkt och sjukvårdsenhet kräver.  

Dessa aktiviteter kan vara:

  • Produktdemonstrationer av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare
  • Utbildning i funktion och handhavande av våra produkter
  • Medverkan vid behandlingar och kirurgiska ingrepp, vid prövningar, tester och introduktion av produkter
  • Information och demonstration av produkter till inköpare och materialkonsulenter

Vi erbjuder även instruktioner för hantering i form av broschyrmaterial och online-utbildningar.

KEBOMED marknadsför endast CE-märkta produkter från leverantörer med certifierade kvalitetstyrningssystem. KEBOMED arbetar efter principerna i kvalitetsstyrningsystemet GDP och är miljödiplomerade.

 

Verksamhetspolicy & Code of Conduct

 

Verksamhetspolicy

 

KEBOMED Sverige AB:s övergripande affärsidé är att marknadsföra och distribuera medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar i Sverige.

KEBOMED Sverige AB (KEBOMED) är sedan 2021 kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas och sedan 2013 Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

KEBOMED ska bedriva ett effektivt ledningsarbete som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Arbetet ska leda till minskad miljöbelastning, bättre interna rutiner och förbättrad kundnöjdhet.

Våra medarbetare ska ha goda kunskaper inom vår bransch och de produkter vi säljer och hur vår verksamhet påverkar miljön. Vi ska inge ett högt förtroende och vara ett företag med stort kundfokus.

Vi ska ha en attraktiv produktportfolio med bakomstående kvalitets- och miljömedvetna tillverkare.

Företaget ska uppfylla avtalade krav från kunder och vara lyhört mot andra kvalitet- och miljörelaterade önskemål. Vi strävar mot att våra kunder skall vara medvetna om hur vi arbetar med kvalitet och miljö.

KEBOMED skall vara ett företag där vi tar hand om varandra och miljön.

Vi strävar mot att kvalitetssäkra våra fysiska möten samt dra ned vår miljöpåverkan till ett minimum

KEBOMED arbetar med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete. Vi eftersträvar hållbar upphandling med hjälp av vår uppförandekod som vi och våra leverantörer följer.Denna verksamhetspolicy antogs i maj 2021 och uppdaterades i april 2023.

KEBOMEDs styrelse försäkrar att vår policy kommer att implementeras, kommuniceras och efterlevas.

Upplands Väsby, 2024-04-08

 

Peter Johansson

 

Managing Director

 

 

 

 

 

 

 

KEBOMED, its employees and suppliers, must observe and adhere to this Code of Conduct.

Human rights

KEBOMED and their suppliers respect human rights under the UN definition.

Principles and employees rights - National legislation

The laws of the countries where KEBOMED and its suppliers operate should be respected and is always a minimum level of employee’s conditions. If there should be conflicting requirements between national standards, ILO conventions, or the UN Declaration of Human Rights, we should always strive for the highest standard.

No incidence of child labour (ILO 138 and 182 – UN CRC article 32)

Child labour, as defined in ILO Convention, shall not be accepted.

No incidence of forced labour (ILO 29 and 105)

To use some form of forced or prison labour shall not be accepted.

No incidence of discrimination (ILO 100 and 111)

Discrimination on the basis of ethnicity, gender, religion, social origin, disability, political beliefs or sexual orientation shall not be accepted.

Wages and working hours

Salaries should be paid directly to the employee at the agreed time and complete. The national minimum wage is the lowest acceptable wage level. Weekly working time must not exceed the legal limit.

Freedom of association and right to organize (ILO 87 and 98)

In countries where union rights are restricted or under development, the supplier must contribute to that employees can meet managers to discuss pay and working conditions without negative consequences.

UN Convention against corruption

KEBOMED and its suppliers must follow the UN Convention against corruption.

Environment

KEBOMED and our suppliers shall conduct their business responsibly in relation to the environment and comply with national environmental laws. KEBOMED strive to reduce both its energy and resource consumption and emissions to land, atmosphere and water. Chemicals should be handled in one to man and nature safely way. Chemicals that are harmful will be phased out, as much as possible. KEBOMED is certified by The Swedish Environmental Base.

Health and safety

The work environment must contain a level consistent with international guidelines. Employees should be informed about the possible health risks that work can bring. All employees will have access to and use of appropriate protective equipment.

CE Mark

Products marketed and sold by KEBOMED, should all be CE Marked.

Compliance

Our suppliers are obliged to comply with the KEBOMED Code of Conduct. To secure transparency in the supply chain, KEBOMED and our suppliers shall allow governmental authorities to conduct reviews, requesting documentation and conduct on-site audits.

Date 2024-04-08                                  Date 2024-04-08

Henrik Schjodt                                      Peter Johansson

Chairman - Kebomed Sverige AB        VD - Kebomed Sverige AB

Varför samarbeta med oss

State-of-the-art produker

Vi handplockar varje produkt i vårt sortiment för att säkerställa att de uppfyller våra kunders krav

En enda kontakt

I KEBOMED du har en enda kontaktpunkt för alla dina medicinska utrustningsbehov.

Vår personal

Vår personal är erfarna, utbildade och drivna proffs - anställda för att stötta dig

Kunskap och uppdateringar

Vi erbjuder mer än en produkt.
Vi erbjuder även utbildning,
vägledning och uppdateringar