Logga in

ELA © AMNIOSKOP MED LJUS

ELA © är ett engångs, batteridrivet, självlysande amnioskop avsett för åtkomst till fostrets skalp för provtagning under förlossning då cervix har dilaterat ˃ 3 cm

 

Vill ni ha mer information?

Kontakta oss på
040-30 51 05

Kontakta oss

Dokumentation

Broschyr

Mer i Obstetrik

ABBY™ POSTOPERATIV PANNICULUS RETRAKTOR

CELOX™ PPH

ELA © AMNIOSKOP MED LJUS

FöRLOSSNINGSSIMULERING

KIWI SUGKLOCKA FöR FöRLOSSNING

KOALA INTRAUTERIN TRYCKMÄTARE

LIQUIBAND® XL SåRFöRSLUTNINGSSYSTEM

ROM PLUS

SCALP BLOOD SAMPLER

TRAXI PANNICULUS RETRAKTOR