Logga in

Hudlim

Hudlim LiquiBand®

LiquiBand® hudlimmer har utvecklats för att tillhandahålla innovativa lösningar för säker och effektiv sårförslutning på akutmottagningar, vårdcentraler och operationsavdelningar. LiquiBand® hudlimmer fungerar som en mikrobiell barriär mot grampositiva, gramnegativa och svampmikrober och har bevisad effektivitet mot S. aureus, P.aeruginosa, E.coli, Candida albicans och MRSA.

LiquiBand® hudlimmer är baserade på oktyler eller butyler, eller en blandning av dessa. 2-oktylcyanoakrylat hudlim ger hållbar och flexibel sårförslutning, medan n-butylcyanoakrylatlim ger hög hållfasthet med en snabb torktid. LiquiBand® hudlimmer är anpassade till varje användningsområde.

 

Hudlim LiquiBand® fungerar som en vattenresistent och mikrobiell barriär som ger en extra säkerhetsnivå för det förslutna operationssåret och eliminerar behovet av sekundära förband.

 

LiquiBand® Optima

Hudlim LiquiBand® Optima är perfekt utformat för användning på akutmottagning och vårdcentraler. LiquiBand® Optima är designad för förslutning av rena, färska sår där hudkanterna med lätthet kan föras samman utan tension. Limmet fungerar som en vattenresistent och mikrobiell barriär och är förmonterad med en integrerad flödeskontrollerad precisionstip. Hudlim LiquiBand® Optima har en torktid på 10 sekunder och förvaras i rumstemperatur. Se den animerade Videofilmen för LiquiBand® Optima längre ner på sidan.

LiquiBand® Flow Control – har samma egenskaper som LiquiBand® Optima men är förpackat i en plastförpackning och behöver därför förvaras i kylskåp.

 

LiquiBand® Exceed

Hudlim LiquiBand® Exceed är anpassat för att försluta operationssår upp till 30 cm och fungerar också som en extra säkerhetsnivå för det förslutna operationssåret med en vattenresistent och mikrobiell barriär. LiquiBand® Exceed är ett rent oktylbaserat hudlim med hög viskositet och god hudkontakt och ger maximal hållbarhet och flexibilitet. LiquiBand® Exceed har en unik elliptiskt formad applikatorspets för bred eller smal applikation. Torktiden är 60 sekunder.

 

LiquiBand® Surgical S

Hudlim LiquiBand® Surgical S innehåller en butyl-oktyl-blandning som ger flexibilitet och har samtidigt en kort torktid på 10 sekunder. LiquiBand® Surgical S har en fin applikator för förslutning av operationssåret och, efter att ha vridit av denna fina applikator, en bredare applikator under, för att applicera en vattenresistent och mikrobiell barriär runt såret. Det finns tillräckligt med lim för att försluta ett operationssår på 10–15 cm.

 

Se den animerade Videofilmen med LiquiBand® Optima

 

Mer i Gynekologi

CLEARVIEW TOTAL UTERIN MANIPULATOR

CLEARVIEW UTERIN MANIPULATOR

HUDLIM

LINA BIPOLäR LOOP

LINA LIBRATA™

LINA MCCARTNEY TUBE

LINA OPERåSCOPE

LINA SKIN HOOKS

LINA VERSASCOPE™ SHEATH

LINA XCISE MORCELLATOR

LINA XCISE™ MORCELLERINGSPåSE

LIQUIBAND® XL SåRFöRSLUTNINGSSYSTEM

MYOBLATE

TRUCLEAR HYSTEROSKOPISK VÄVNADSRESEKTION